De inhoud van deze website, zoals teksten, afbeeldingen en in het bijzonder de aangeboden producten en ontwerpen worden grotendeels beschermd door auteursrecht of ander aanvullend auteursrecht. Het kopiëren, downloaden, distribueren en het opslaan van deze inhoud, met uitzondering van de caching (caching met het doel ze in de internetbrowser weer te geven) tijdens het bezoek aan deze website, is niet toegestaan ​​zonder de toestemming van de respectieve auteursrechthouders. Een uitzondering is van toepassing op inhoud die uitdrukkelijk bedoeld is om te downloaden. In dit geval is het gebruiksrecht beperkt tot gebruik voor persoonlijke doeleinden. Elke verdere duplicatie, publicatie, distributie, publieke toegang of ander gebruik vereist de toestemming van de respectieve eigenaar.

Als u hebt gemerkt dat websites van derden mijn producten/ontwerpen gebruiken, dan zouden wij het fijn vinden als u ons via het contactformulier een berichtje stuurt zodat we dit kunnen oppakken.